Kontakt os på info@modelflyvning.dk

Passivt medlemskab

Det passive medlemskab kan også betragtes som et støttemedlemskab eller interessemedlemskab.

Medlemskabet er ikke omfattet af MDKs ansvarsforsikring og giver ikke mulighed for at flyve modelfly under MDK.

  • Medlemmet modtager medlemsbladet Modelflyvenyt 6 gange årligt.
  • Medlemmet kan deltage i MDKs arrangementer som tilskuer.
  • Medlemmet kan benytte MDKs WEBservices og Forum.

Et passivt medlemskab kan tilbydes alle.
Der udstedes ikke medlemskort til passive medlemmer.

Ved overgang fra et aktivt til et passivt medlemskab bortfalder alle evt. erhvervede certifikater og tillidsposter fra og med årets udgang. Der betales kontingent som passivt medlem fra og med næstfølgende kontingentbetaling.

Ved overgang fra passivt til et aktivt medlemskab betales det nye medlemskabs kontingent på tidspunktet for overgangen, som var det en nyindmeldelse, men der betales ikke indmeldelsesgebyr.

Øvrige relevante informationer:

Årligt kontingent: kr. 300,00
Indmeldelsesgebyr: kr. 100,00
Aldersgrænse: Ingen
Medlemsblad: Ja
Ansvarsforsikret: Nej
Certifikater: Nej
Stormodeller: Nej
Konkurrencer i MDK regi: Nej
Arrangementer i MDK regi: Ja