Kontakt os på info@modelflyvning.dk

Ungdomsmedlemskab

Ungdomsmedlemskab er reelt en ungdomsrabat, og er ikke stadfæstet i vedtægterne.
Bestyrelsen kan på given foranledning ændre vilkårene for ungdomsmedlemskabet.

Ungdomsmedlemskabet er oprettet for at gøre det billigere for unge medlemmer at deltage. Der er samtidig nogle begrænsninger i forhold til voksen medlemskabet.

Ungdomsmedlemskabet indebærer at:

  • Medlemmet er ansvarsforsikret gennem MDKs ansvarsforsikring.
  • Medlemmet modtager medlemsbladet Modelflyvenyt 6 gange årligt.
  • Medlemmet kan tage færdighedscertifikater (A, H og S).
  • Medlemmet kan tage certifikat til stormodel.

Som begrænsning i forhold til voksenmedlemskabet giver ungdomsmedlemskabet ikke ret til:

  • at påtage sig tillidshverv som fx kontrollant for certifikater.
  • at tilslutte familiemedlemskaber.

Ungdomsmedlemskabet tilbydes unge til og med deres 18' år.
Der er ingen nedre aldersgrænse.

Hvis kontingentbetalingen pr. 15. november falder inden junior medlemmet er fyldt 19 år, kan ungdomsmedlemskabet fortsættes i det pågældende kontingentår.

Øvrige relevante oplysninger:

Årligt kontingent: kr. 100,00
Indmeldelsesgebyr: Ingen
Aldersgrænse: 0 < 18 år
Medlemsblad: Ja
Ansvarsforsikret: Ja
Certifikater: Ja
Stormodeller: Ja
Konkurrencer i MDK regi: Ja
Arrangementer i MDK regi: Ja