*** Du finder her policer og priser - så læs til bunden***

Forsikringer for medlemmer af Modelflyvning Danmark

Modelflyvning Danmarks medlemstilbud indeholder følgende:

 • Ansvarsforsikring som fast del af medlemskab der omfatter fritids- og fornøjelsesflyvning

Du kan tilkøbe følgende ekstra forsikringsdækninger til dit medlemskab:

 • Ansvarsforsikring der omfatter erhvervsmæssige og kommercielle operationer
 • Transport- og opbevaringsforsikring

Det er altid dit ansvar som pilot at sikre at flyvningen/operationen er lovlig - se mere under Lovgivning.
Modelflyvning Danmark har indgået partnerskab med forsikringsselskabet Safe Forsikring AS.

 

Forsikringer

1)
 Ansvarsforsikring
Denne type forsikring er en fast del af medlemskab der omfatter fritids- og fornøjelsesflyvning. Bemærk at det er dig som operatør/pilot som er forsikret. Du kan derfor flyve med egne og andres droner.

Ansvarsforsikringen er en del af medlemskabet og overholder de krav til dækning som er bestemt af lovgivningen i forhold til privat- og fornøjelsesflyvning. Du skal bare melde dig ind for at være forsikret. I forsikringspolicen bliver denne forsikring kaldt "Kategori 1" Forsikringen dækker hele verden dog eksklusiv lande som er nævnt i den til enhver tid gældende LSW617-KILN undtagelsesklausul for geografiske områder.

BEMÆRK: Operation udenfor Europa eksklusiv Grønland/Færøerne gælder kun ved officielle stævner og konkurrencer.

Forsikringssum dækker op til SDR 750.000 / EUR 1.000.000
Selvrisiko: DKK 1.000,00 ved tingskade.

2) Ansvarsforsikring (Udvidet ansvar)
Dette er en udvidelse, der omfatter erhvervs- og kommercielle operationer. Kravet for at tegne denne type forsikring er, at du er medlem af Modelflyvning Danmark.

Udvidet ansvar kan tilkøbes som en udvidelse til den kollektive ansvarsforsikring. Det er denne forsikring du som pilot/operatør skal tilkøbe, hvis du flyver erhvervsmæssigt/kommercielt. I forsikringspolicen bliver denne forsikring kaldt "Kategori 2"

Nedenfor ses præmien for den udvidede ansvarsforsikring. Denne præmie skal betales udover dit normale kontingent.

    Udvidelse til:
Op til 7 kg Danmark Norden (*) Europa (*)  
1. kvartal kr. 850,00 kr. 200,00 kr. 400,00  
2. kvartal kr. 637,50 kr. 150,00 kr. 300,00  
3. kvartal kr. 425,00 kr. 100,00 kr. 200,00  
4. kvartal inkl. næste år kr. 850,00 kr. 200,00 kr. 400,00  
         
    Udvidelse til
Fra 7 kg op til 25 kg Danmark Norden (*) Europa (*)  
1. kvartal kr. 1.400,00 kr. 200,00 kr. 400,00  
2. kvartal kr. 1.050,00 kr. 150,00 kr. 300,00  
3. kvartal kr. 700,00 kr. 100,00 kr. 200,00  
4. kvartal inkl. næste år kr. 1.400,00 kr. 200,00 kr. 400,00  
(*) Se landeoversigt i Policen. Obs på Undtagelsesklausulen LSW617-KILN

Forsikringssum dækker op til SDR 750.000 / EUR 1.000.000
Selvrisiko: DKK 2.000,00 ved tingskade.

3) Transport- og opbevaringsforsikring.
Dette er ikke en kaskoforsikring af din drone eller andet udstyr som du kender det fra fx. bilforsikringen. Der er tale om en forsikring, der dækker tyveri og transportskader af dit udstyr. 

  Op til 25.000,00 kr. Op til 50.000 kr. Op til 75.000 kr. Op til 100.000 kr.
1. kvartal kr. 500,00 kr. 1.000,00 kr. 1.500,00 kr. 2.000,00
2. kvartal kr. 375,00 kr. 750,00 kr. 1.125,00 kr. 1.500,00
3. kvartal kr. 250,00 kr. 500,00 kr. 750,00 kr. 1.000,00
4. kvartal inkl. næste år kr. 500,00 kr. 1.000,00 kr. 1.500,00 kr. 2.000,00


VÆR OPMÆRKSOM PÅ:

 • Det er altid dit ansvar som pilot at sikre at flyvningen/operationen er lovlig - se mere under Lovgivning.
 • Det er dig som operatør der er forsikret. Du kan derfor flyve med andres droner, så længe det falder indenfor den valgte forsikringsmodel.
 • Det er dit ansvar at sikre at flyvningen/operationen udover at være lovlig samtidig er omfattet af forsikringen.
 • Ansvarsforsikringerne er 3. parts dvs. den dækker de skader du som pilot/operatør forvolder. Den dækker ikke skader på dig selv eller eget udstyr.
 • Forsikringen dækker heller ikke skader på flyet eller på det tilhørende udstyr, hverken dit eller andres.
 • Droner er en samlet definition for et ubemandet luftfartøj (UAS), der ikke har en fører ombord. Helikoptere, modelflyvere defineres alle under begrebet droner.
 • Din forsikring træder i kraft på 5 dagen efter din indmeldelse.
 • Forsikringspræmie og kontingent reduceres med 25% hvert kvartal og er gældende frem til 31. december.

Sådan bliver du forsikret = bliv medlem af Modelflyvning Danmark.
Du bliver forsikret ved at melde dig ind i Modelflyvning Danmark her.
Udvidet ansvar og/eller Transport- og opbevaringsforsikring tilkøbes efter indmeldelse i Selvbetjeningen.
I medlemsdatabasen finder du en fane med overskriften "Forsikringer". Her kan du se dine aktuelle forsikringsdækninger og tilvalgte dækninger.

 

Forsikringspolice:
Ansvarsforsikring 2024 
English version