Kontakt os på info@modelflyvning.dk

Elitesport modelflyvning

Modelflyvning Danmark

Elitesporten som organisation

Eliteudvalget er en organisation under Modelflyvning Danmark, som har til formål at hjælpe og organisere modelflyvere, der ønsker at flyve FAI konkurrencediscipliner på et højt niveau, eller under andre  internationale konkurrenceorganisationer af modelflyvning godkendt af Modelfyvning Danmark (IMAC). Udvalget er underopdelt i styringsgrupper, der koordinerer aktiviteter og målsætninger indenfor én eller flere FAI konkurrencediscipliner. Er du modelflyver med ambitioner om at dygtiggøre dig indenfor en modelflyvedisciplin, er det en god idé at du tilslutter dig den relevante styringsgruppe under eliteudvalget.

Så dyrk konkurrencen.
Kan du blive træt af at samle den ene ARF efter den anden? Kommer skalaflyene for sjældent med på flyvepladsen? Er er det blevet kedeligt, at flyve planløst rundt på himlen? Vil du have begejstringen for modelflyvning tilbage? Vil du have nye udfordringer og nye inspirerende modelflyvevenner? Så er konkurrenceflyvning det du har brug for! Det koster ikke en formue at flyve konkurrencer. Det grej du har, kan sagtens bruges i starten. Når du kommer til en konkurrence, vil dine modelflyvekolleger hjælpe dig med, at få det bedste ud af det. Du behøver ikke at have trænet en masse før du stiller op til første konkurrence. Vælg den konkurrence som tiltaler dig, og meld dig til i begynderklassen, hvis der er en. Mød op, forberedt på at lære , hygge dig, og slutte i den nederste del af feltet. Husk, at dem du konkurrerer i mod, sikkert har dyrket konkurrence længere end du har. Der er stor forskel på at flyve hverdagsflyvning, og på at flyve konkurrencer.  Det er derfor vi gør det!

Hvorfor eliteudvalget?
Vi har et eliteudvalg der har til formål at styrke og pleje forholdende for konkurrencepiloterne og være bindeled mellem Modelflyvning DK's bestyrelse og styringsgrupperne. 
Initiativer og interesser inden for konkurrencerne plejes af styringsgrupperne.  Styringsgrupperne består af en formand og det nødvendige antal medlemmer. Du kan se hvem der er formand for de enkelte grupper på siden "Eliteudvalgsmedlemmer"
Konkurrencepiloterne bestemmer hvem der skal sidde i styringsgrupperne, og hvem der skal være formand. Modelflyvning DK's bestyrelse udpeger formanden for eliteudvalget af sin midte, men efter anbefaling fra styringsgrupperne.