Proceduren ved en skade:

- Kontakt Sekretariatet pr. mail.

- Du modtager Skadesanmeldelse, som returneres til Sekretariatet

- Sagsbehandlingen foretages af forsikringsselskabet, hvor Modelflyvning Danmark ikke er part.

- Kommunikationen sker herefter direkte mellem dig som skadevolder og forsikringsselskabet.

- Efter afslutning af sagen orienterer forsikringsselskabet om sagens udfald til Sekretariatet.

 

Fakta om skader:

- Tjek altid policen og vurder om skaden er dækket

- Selvrisiko ved tingskade på Ansvarsforsikringen er 1.000 kr.

- Selvrisiko ved tingskade på Udvidet ansvar er 2.000 kr.

- Der er ingen selvrisiko på personskader.

- Selvrisiko betales af dig - så vurder altid om anmeldelsen har relevans.

- Skader på eget eller andres modeludstyr dækkes aldrig.

- Skadesanmeldelse udfyldes med så mange detaljer som muligt. Billeder, oversigtskort mv. medsendes.