Referat 2016

Repræsentantskabsmøde 2016

Dato: Søndag d. 13. marts 2016
Sted: Fjelsted Skov Kro Store Landevej 92 5592 Ejby http://www.fjelstedskovkro.dk/
Mødetype: Repræsentantskabsmøde

Offentliggjort den 24. januar 2016.

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde

i Modelflyvning Danmark

Repræsentantskabsmødet afholdes

Søndag den 13. marts 2016, Kl. 10 på
Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

  1. Valg af mødeleder og mødesekretær
  2. Aflæggelse af årsberetning v. formanden
  3. Aflæggelse af årsberetning fra udvalgene
  4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
  5. Behandling af anmeldte forslag
  6. Valg af formand (hvert andet år). /  Der skal vælges ny formand, da Allan Feld ikke modtager genvalg.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. / Jens Arnt, Anders Hansen og Karsten Kongstad modtager ikke genvalg.
  8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  9. Budget og kontingent for det kommende år
  10. Eventuelt

Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 14. februar 2016.(Forslag kan sendes til sekretariatet på e-mail info@modelflyvning.dk)

De indkomne forslag, regnskab for 2015 og budget for 2016 vil blive lagt frem til orientering her på siden senest28. februar 2016 (Offentliggørelsen sker på den lukkede del med adgangskode)

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen