Kontakt os på info@modelflyvning.dk

Indoor regler og klasser

Klasser:

F1D  

F1L   

F1M - F1D beginner   

F1N    

F1R 35 cm Microfilm    

A6      

Bostania   

Chuck dansk  

Junior

Lillflygarn      

Mini Stick - LRS Living Room Stick

No Cal 2       

Peanut

Pistachio         

P-15

P-40

 

Indendørs regler:

For indendørs flyvning er der mange regler, selv antal forsøg og gældende flyvninger, er forskellige for de enkelte klasser.

Men generelt flyver vi i Danmark med 2 gældende flyvninger ud af 6 forsøg. Hvis flere har samme tid, er 3. tiden afgørende.

Herunder følger en kortere eller længere beskrivelse af de enkelte klasser, men hvis du vil bygge er det en god ide at læse klassens regler. 

Som begynder anbefales det at starte med P-15, P-40 og Chuck. Derefter er A6 og Lillflygarn gode valg. Så er du klar til alt det sjove, enten i retning af noget der ligner fly, som Peanut, No-Cal og Bostania, eller dem der kan flyve lang tid, som F1L(EZB), Mini Stick og F1M. Til slut er der microfilm modellerne F1D og F1R. God fornøjelse.

Du kan få en ide om flyvetiderne for de enkelte klasser på rekord listen.

F1: klasserne er FAI klasser og deres regler findes på FAI's hjemmeside under sektion 4.

AMA klasserne er den amerikanske modelflyve organisation. Reglerne er beskrevet i denne PDF. 

No-Cal er også amerikansk, men reglerne findes her.

Pistachio også amerikansk, reglerne findes her.

Svenske regler. Lillflygarn er en model tegnet af Jonas Romblad. Mere om indendørs flyvning i Sverige findes her.

Danske regler findes i den tekniske regelsamling. De nævnte danske klasser har ikke ændret sig siden Jens B. sidst renskrev regelsamlingen i 2008.

F1D

Jonas Romblad med sin F1D til DM i Vejle 2023

Jonas Romblad med sin F1D til DM i Vejle 2023

KLASSE F1D - FAI klasse

Indendørs gummimotormodel. Den største og mest ekstreme indoor model med flyvetider over en halv time og en propel omdrejning pr. sekund. 

Monoplan med max. spændvidde 

550 mm.

Maksimal korde på de bærende flader

200 mm

Maksimal spændvidde på haleplan

450 mm

Minimumsvægt uden gummimotor

1,4 gram

Maksimal vægt af gummimotor i smurt tilstand

0,4 gram.

 

F1L - EZB

KLASSE F1L (EZB) - FAI klasse

Lidt mindre indendørs model end F1D og med balsapropel. Flere restriktioner i opbygningen og materialer

 

Maximal spændvidde

457,2 mm.

Maximal vingekorde

76,2 mm.

Haleplansareal højst

50% af vingearealet

Minimumsvægt uden gummimotor 1,2 gram

Modellen må kun have én motor.

 

Opbygning:

 1. Kun balsatræ og lim må anvendes til selve flyet. Undtagelserne er propelakslen, agterkrogen til gummimotoren, propellejet, samt holdere til vingestøtter og -stræbere. Vingestræbere skal være af balsa.
 2. Motorstokken og bagkroppen skal hver især være af ét stykke massivt balsa. Ved reparationer af kroppen må balsastykker af længden 1 cm benyttes. Propellen skal have fast stigning under flyvningen, og skal være helt af balsa.
 3. Variabel geometri er forbudt, det samme gælder anordninger som kan ændre motorens drejningsmoment under flyvningen.

Beklædning:

 1. Modellen skal beklædes med papir, plastic eller lignende materiale i almindelig handel.
 2. Mikrofilm er ikke tilladt.

F1M - F1D beginner

KLASSE F1M (F1D BEGINNER) - FAI klasse

Gummimotor model i samme byggestil som F1D, men mindre ekstrem.

Spændvidde højst

460 mm

Kun monoplaner er tilladt.

 

Minimumsvægt uden motor(-er)

3 gram.

Motorvægt højest

1,5 gram.

Mikrofilm må ikke anvendes til beklædningen.

 

 

F1N - chuck

CLASS F1N (INDOOR HAND LAUNCH GLIDERS) - FAI klasse

Håndkastet klasse uden fremdrift middel.

Chuckeren kastes med mindst en hånd på modellen. Der er afvigelse fra standard reglen om at en hånd skal være på kroppen. 

Der er ikke regler for spændvidde, korde, vægt eller materiale, men modellen må ikke have variabel planareal(f.eks folde vinger) og alle overflader skal være faste under flyvning. 

Reglerne foreskriver 9 konkurrence flyvninger, hvoraf de 3 bedste er gældende.

Hver deltager må bruge 3 modeller under konkurrencen.

 

F1R

KLASSE F1R (35 cm microfilm) - FAI klasse

Indendørs microfilm gummimotor model. I dag er det den mest ekstreme klasse, da der kun er maks spændvidde, men ingen vægt grænse eller motorvægt. Hvis den vejer over 1 gram skal du ikke vise den frem, men bare lave en ny!

Specifikationer:

Spændvidde maks 3500 mm

 

A6

A6 - AMA klasse

Indendørs gummimotor klasse med flyvetider omkring 4 minutter.

Forholdsvis simpel konstruktion, som efterfølger til P-15 eller P-40.

Klassen har mange regler til konstruktionsmaterialerne, selvom der er stor frihed til udformningen under et samlet areal. Propellen er ganske simpel i balsatræ.

Max projekteret vingeareal er 194 kvadrat centimeter (30 sq. inches). Der er ikke krav til haleplanet.

Alle vinge, haleplan og sideror træ inklusiv vingeholderne skal være kvadratisk og mindst 1,588 mm (1/16 inch). Ribberne skal være minimum 0,793 x 1,588 mm. Vingeholderne må rundes i området, hvor de skal gennem rørrene.

Motorpinden skal være solid træ med maximum længde 15,24 cm(6") fra forreste motor leje til krogholderen bagerst.
Propellen må maks være 15,24 cm(6") diameter med flade blade af balsa ikke tyndere end 0,793 mm(1/32")

Minimum vægt for modellen er 1,2 gram uden motor.

Der må ikke bruges specielle materialer som Boron, kulfiber og skum.
Der må ikke beklædes med microfilm.

Bostania

Bostania - AMA klasse

Dette er en klasse for at fremme indendørs flyvning med realistiske propeldrevne, gummidrevne modeller af en størrelse og kompleksitet, som er velegnet til små bygninger
og begrænsede færdigheder. Det tillader også fantasifulde designs, som ikke findes i fuld størrelse.

Karisma bedømmelse indgår i resultatet med point fra 1,00 til 1,20.

Specifikationer: Her er kun hovedspecifikationerne. Den samlede beskrivelse er meget omfattende.

Det maksimale projicerede vingefang må ikke overstige 16 tommer (40,64 centimeter).
Maksimal vingekorde (målt parallelt med flyveretningen) må ikke overstige 3 tommer (7,62 centimeter).
Diameteren af propellerne må ikke overstige 6 tommer (15,24 centimeter).
Modellens længde, eksklusive propeller(r), men inklusiv trykkraft
leje(r), må ikke overstige 14 tommer (35,56 centimeter).

Skrogstrukturen skal omslutte en imaginær kasse, som har minimum mål på 1,5 tommer x 2,5 tommer x 3,0 tommer (3,81 centimeter x 6,35 centimeter x 7,62 centimeter).

Flyskroget, eksklusive gummimotor(er), skal veje mindst 7 gram
for et monoplan eller 10 gram for andre. 

Kun én (1) deltagelse pr. deltager er tilladt.

Chuck dansk

Chuck - Danske regler

Indendørs kaste model uden fremdrift middel.

 Regler for indendørs chuckglidere.

 1. Definition: Massivt opbygget indendørsmodel uden nogen form for drivanordning. Planarealet højst 8 dm2.
 2. Starten foretages ved, at modellen kastes direkte fra deltagerens hånd. Der må ikke anvendes hjælpemidler (katapult) ved starten.
 3. Hver deltager har ret til ni flyvninger.
 4. Hver deltager må anvende et ubegrænset antal modeller i konkurrencen.
 5. Kollisionsregel: som §3.4.6.
 6. Klassifikation: som §3.4.8.
 7. Tidtagning: Flyvetiden regnes fra modellen slippes, og til modellen berører bygningens gulv, eller til den rammer en forhindring, der endeligt standser dens bevægelse.
 8. Hvis en del af modellen frigøres under flyvningen, skal der noteres tiden 0 sekunder.

Junior

Lillflygarn

Lillflygarn - Svensk standardklasse

Indendørs gummimotor model.

Modellen skal bygges efter tegningen. Forbedringer og dimensioner må ikke fraviges.

Se tegningen

Mini Stick, LRS - Living Room Stick

Mini Stick alias LRS (Living Room Stick) - AMA klasse

Indendørs lille motorgummi monoplan model.

Maximum vingespænd 17,78 cm (7 inch)

Maximum vingekorde 6,35 cm (2,5 inch)

Maximum længde fra fronten af propellejet til agter krogen 12,7 cm (5 inch)

Maximum længde fra fronten af propellejet til bagerste punkt 24,4 cm (10 inch)

Haleplanet må maks være 50 % af det projekterede vingeareal.

Propeldiameter maks 17,78 cm (7 inch). Lavet i træ. Må være profileret, men ikke variabel under flyvning.

Minimumvægt uden motor 0,425 g (0,015 ounce)

Konstruktionen skal hovedsalig være i træ uden brug af eksotiske materialer som Boron, kulfiber, kevlar og stålwire. 

Beklædningen må ikke være microfilm

 

No-Cal

No-Cal - AMA klasse

An event for recognizable profile, semiscale models.

A. Design considerations:

 1. Wingspan: 16 inches maximum.
 2. Aircraft with fixed landing gear must have each landing gear represented as per the original subject.
 3. All wing struts must be on the model.
 4. Motor sticks shall not exceed the fuselage length; however, the propeller may be positioned at the tip of a scale profile spinner if the fullscale aircraft featured one.
 5. Surfaces may be single covered.
 6. Canopies and windows may be represented with tissue or paper; clear material is not required.
 7. The model must be in the correct color scheme and have control outlines, registration numbers, etc.
 8. Have proof of scale. Judges’ decisions are final.

Peanut

Peanut - Danske regler

Indendørs skala model med gummimotor

Regler for indendørs skalamodeller (Peanuts).

 1. Definiton og specifikation: En fritflyvende model af et menneskebærende fly tungere end luften. Spændvidden må ikke overstige 330 mm. Modellen skal drives af en motor af elastisk materiale (gummimotor).
 2. Dokumentation af skalalighed: Der kræves enten: en tegning i mindst skala 1:144 og et fotografi af originalflyet, eller: En treplanstegning i mindst skala 1:144 i farver, eller: Tegning af anerkendt byggesætsmodel med farveangivelser.
 3. Hver deltager har ret til tre flyvninger.
 4. Definition af gyldig flyvning: Flyvningen regnes som gyldig, hvis flyvetiden er over 5 sekunder. En flyvning på under 5 sekunder giver omflyvning, der tillades højst en omflyvning for hver ordinær flyvning.
 5. Flyvepoints: Summen af de to bedste flyvetider udgør deltagerens flyvepoints. Ved pointlighed afgøres rækkefølgen af omflyvning.
 6. Skalabedømmelse: En tabel over de ting, der bedømmes og giver points, finden som tillæg sidst i denne regelsamling.
 7. Klassifikation: Flyvekonkurrencen placerer deltagerne efter deres flyvepoints. Skalakonkurrencen placerer deltagerne efter deres skalapoints. Hver deltagers placeringsnumre lægges sammen. Den endelige placering afgøres efter placeringssummen; laveste placeringssum er vinder. Ved ens placeringssum afgøres konkurrencen ved omflyvning. Kun deltagere, der har deltaget i såvel flyve- som skalakonkurrence tages i betragtning ved udregning af den endelige placering.

Pistachio

Pistachio  -  AMA klasse

Indendørs Skala model med gummimotor.

Men med mindre spændvidde end den danske regel.

Regler for Pistachio:

Spændvidde maks 8 inch (20,32 cm)

Hvis kroppen incl propeller er mindre end 6 inch (15,24 cm) kan spændvidden af konkurrencelederen tillades at være over 8 inch. 

Dokumentation for skala lighed i form at billeder og 3-plans tegninger.

P-15

P-15  -  Danske regler

Dansk standard klasse. Modellen skal bygges efter tegningen uden ændringer.

P-40

P-40  -  Danske regler

Dansk standard klasse. Modellen skal bygges efter tegningen uden ændringer.