Kontakt os på info@modelflyvning.dk

Elektromotormodeller

Elektromotormodeller

F1Q – store modeller med elektromotor

F1Q er den nyeste klasse som normalt tiltrækker deltagere ved konkurrencer såvel i Danmark som i udlandet. Der arbejdes for at etablere klassen som en verdensmesterskabs-klasse på linie med F1A, F1B og F1C.

Udgangspunktet for klassen er, at modellen i hver start har en begrænset energimængde, som elektromotoren bruger til stiget, hvorefter modellen flyver videre som svævemodel.

Ifølge de nyeste regler må F1Q-modeller maksimalt bruge en energimængde på 3 joule pr. gram modelvægt. Hvis modellen vejer 300 gram, må den altså maksimalt bruge 900 joule pr. flyvning.

Energien administreres af en elektronisk "energi-begrænser" (på engelsk "energy limiter"), der kan indstilles til at sende en bestemt energimængde til motoren – og når denne energimængde er brugt, stopper motoren.

Motoren må maksimalt køre i 30 sekunder, så det gælder om at bruge al energien, inden flyvetiden passerer 30 sekunder. Hvis energien ikke er opbrugt, standser timeren motoren efter 30 sekunder.

 

Store, lette svævemodeller med motor

Man får mest ud af den tilladte energi, hvis man bruger den så langsomt som muligt. Så flyver modellen relativt langsomt og bruger mindre energi på luftmodstand, end hvis den fløj hurtigere. Dermed bliver der mere energi til at nå højt op, så modellen får et godt udgangspunkt for den videre flyvning som svævefly.

Derfor har næsten alle F1Q-modeller store propeller, der kører med et relativt lavt omdrejningstal. Og derfor forsøger man at tilpasse energiforbruget, så motortiden kommer så tæt på de tilladte 30 sekunder som muligt.

Når man vælger store, langsomme propeller til F1Q-modeller, skyldes det, at de omsætter energien mere effektivt end mindre, hurtigere propeller.

 

 

F1Q-modeller er lette at bygge selv

I modsætning til F1A, F1B og F1C er F1Q en klasse, hvor de fleste kan bygge konkurrencedygtige modeller.

F1Q-modeller er ikke udsat for de voldsomme belastninger, som modellerne i de øvrige fritflyvningsklasser. De flyver ret langsomt selv i stiget. I klasse F1Q tillader reglerne ikke at bygge vinger med flaps eller vinger, som kan foldes i stiget, så byggearbejdet med vingerne rummer ikke større udfordringer for en rutineret modelbygger.

Klassen er også ret billig at komme igang med. Man skal anskaffe en energi-begrænser, en passende motor (helst med gear), en stor propel, en timer der passer til den valgte energi-begrænser – og evt. højdemåler, nedskydning og GPS-sender.

I modsætning til de øvrige klasser er der ikke mange udbydere af færdigbyggede F1Q-modeller. Man kan til gengæld købe gode byggesæt, der passer til nye modelflyvere.

 

Den populære klasse F1S anvender også elektromotor

En af de allermest populære fritflyvningsklasser er F1S, der også kaldes E-36.

Navnet E-36 kommer af, at modellerne har elektromotor, og at deres spændvidde højst må være 36 amerikanske tommer (91,4 cm).

Derudover er reglerne for klassen, at modellen skal veje mindst 120 gram i flyveklar stand (incl. batteri), at batteriet skal være et LiPo-batteri med højst to celler, og at modellerne ikke må have bevægelige dele ud over propellen og termikbremse-funktionen.

I konkurrencer er motortiden maksimalt 10 sekunder (målt statisk på jorden) – og maksimumstiden for flyvningen er normalt 120 sek. Hvis der flyves fly-off, sættes motortiden ned til 5 sekunder med 120 sek. max. i første fly-off. Derefter forøges flyvetiden med 60 sekunder for hver yderligere fly-off-start.

F1S kan flyves af nybegyndere, der let kan bygge deres første model selv. Modellerne er enkle at lave, man kan købe adskillige glimrende byggesæt, og der er et hav af forskellige motorer og timere, som er både billige og pålidelige.