Selvbetjening

Medlemsdatabase - Mine medlemsoplysninger (Kun for medlemmer)

Se og rediger dine personlige data i sekretariatets medlemsregister og hent dit medlemskort.

Tjek medlemskab (Kun for medlemmer)

Tjek den aktuelle status på et medlemskab.

Bliv medlem af Modelflyvning Danmark

Benyt vores on-line formular til at indmelde dig i MDK. Du får bl.a. en ansvarsforsikring og medlemsbladet 6 gange om året.

Bestil en tillægsforsikring (Kun for medlemmer)

Her kan du bestille en UDVIDET ANSVARSFORSIKRING (Erhvervsforsikring) og en TRANSPORT- OG OPBEVARINGSFORSIKRING.

Tilføj et stævne til kalenderen (Kun for medlemmer)

Her kan du tilføje nye stævner til kalenderen indenfor elite kategorierne: Fritflyvning, Helikopter, Hotliner, Kunstflyvning, Linestyring, Skalaflyvning og Svæveflyvning.

Tilføj en begivenhed til kalenderen (Kun for medlemmer)

Tilføj et træf, en udstilling eller en opvisning m.m. til kalenderen.

Klubhåndbogen

Fortegnelse over danske modelflyveklubber.

Blanketter til certifikatprøver

Blanketter til certifikatprøver samt vejledning finder du på Hobbyudvalgets sider.

Sportslicenser

Vejledning og bestillingsblanketter findes her.

Reservation og udlån af materiale og udstyr (Kun for medlemmer)

Her har du mulighed for at låne udstyr af MDK til f.eks. stævner eller træf.

PBS tilmelding

Se hvordan du tilmelder du dit kontingent til PBS.

Tilmelding til Repræsentantskabsmøde 2020

Tilmeld repæsentanter for din klub til repræsentantskabsmødet (Kun klubbernes kontaktpersoner kan foretage tilmeldinger!)

 

Nogle funktioner kræver at man er logget på for at kunne bruges.

Sekretariatet har lavet en video som giver en guidet tur rundt i alle mulighederne i medlemsdatabasen.

Se videoen her: