Kontakt os på info@modelflyvning.dk

MDKs relationer til nationale og internationale luftsportsorganisationer

Verdens luftsportsorganisationer er hierarkisk opbygget.

Det internationale luftsportsorganisation hedder FAI (Fédération Aéronautique Internationale)

Under den er der for modelflyvesport en organisation kaldet CIAM (Aero modelling committee)

En nyligt opstået organisation EMFU (2017) European Model Flying Union, blev dannet som værn mod den massive og uindsigtsfulde lovgivning på droneområdet, som i perioden fra 2014 til 2017 blev indført på europæisk og nationale planer - også i Danmark. Det mest fatale fejltrin man gjorde var at lave ens regler for droner og modelfly til stor ulempe for den traditionelle modelflyvning. 

I Danmark har lovgivningensarbejdet under forsæde af Trafik, bygge, og boligstyrelsenudmøntet sig dels i bydronebekendtgørelsen, som handler om professionel anvendelse i byområder og i landdronebekendtgørelsen, som også handler professionel flyvning og amatørflyvning uden for byområder. Der er den lovgivning der nu gælder for modelflyvning.

 

Under vore hjemlige himmelstrøg har vi den mere end 100 år gamle danske luftsportsorganisation KDA (Kongelig Dansk Aeroklub). Modelflyvning Danmark har været medlem af KDA siden 2008, da vi ønsker at modelflyvningen er repræsenteret og agtet på samme niveau som al anden dansk sports- og fritidsflyvning. Desuden er KDA vore sportspiloters adgang til at få FAI sportslicenser, som er en forudsætning for al konkurrenceflyvning under CIAM / FAI.