FAI Federation Aeronautique Internationale

Den internationale luftsportsorganisation, CIAM og sportingclasses

FAI / CIAM, KDA og Modelflyvning Danmark
Sidst opdateret: 29. november 2012 (kontaktperson: Allan Feld (Eliteweb))

CIAM er den organisation som tager sig af reglementerne for konkurrenceflyvning, internationale mesterskaber, sikkerhed o.s.v. CIAM er modelflyvningens gren af FAI. I sin opbygning fungerer CIAM ligesom f.eks. Modelflyvning Danmark. Der er en bestyrelse, et udvalg pr. konkurrencegren og et repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabsmødet er CIAMS øverste myndighed og afholdes hvert år i marts i Lausanne. Alle medlemslande har ret til at sende en delegeret og et antal observatører til dette møde. Formanden for eliteudvalget er Danmarks delegerede.

CIAMPresident I 2008 afgik CIAMs præsident gennem 40 år, finnen Sandy Pimenoff (til højre). Til venstre er det den nye præsident Bob Skinner fra Sydafrika.

Hvem laver reglerne? Det gør de udøvende konkurrencepiloter. Har man forslag til regelændringer, eller måske til en helt ny konkurrence, skal de foreslåes til eliteudvalgsformanden senest den 30. september. MDK indgår i Nordic Baltic Aeromodelling Counsil (NBAC) hvor de nordiske og baltiske lande forsøger at opnå fælles holdninger til ændringsforslag til sportingcoden. MDK skal indsende ændringsforslagene til KDA som skal stemple og underskrive forslagene, og videresende dem så de er FAI i hænde senest den 15. november

Organisationen er opbygget således: Modelflyvere - KDA - FAI / CIAM. Denne organisation gør, at der kun er kort vej fra den udøvende konkurrencepilot og til beslutningstagerne i CIAM. KDA er danmarks nationale luftsportsforbund, og har formelt kommunikationen med FAI / CIAM.