Kontakt os på info@modelflyvning.dk

FAI Federation Aeronautique Internationale

Rangstige af organisationer

FAI - CIAM - KDA - MDK - Eliteudvalget - styringsgruppe/konkurrencegren - dig

Hvis du interessere dig for konkurrencer, er du også nødt til at vide en smule om FAI og CIAM.

Ordforklaringer for forkortelser:

FAI: FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE INTERNATIONALE  =  den internationale luftsports sammenslutning

CIAM: Comité International d'Aéromodelisme  = den internationale komite for modelflyvning

KDA: Kongelig Dansk Aeroklub  =  Den danske paraplyorganiation for luftsport. 

MDK: Modelflyvning Danmark  =  Den danske modelflyve organisation

Styringsgruppe: En styringsgruppe har forskellige opgaver i forhold til en eller flere konkurrenceklasser. Nogle styringsgrupper har mange piloter tilknyttet og andre ganske få piloter alt efter aktivitet og historie.

Konkurrencegren:En konkurrencegren er en eller flere tætbeslægtede konkurrencer = regelsæt

Dig: Du er en engageret konkurrencepilot, der også interessere dig for hvad der sker uden for Danmark.

 

Konkurrence dokumenter

Vigtige dokumenter som du bør kende som konkurrencepilot:

  • Sporting codes. Dette konkurrencereglerne for de forskellige klasser
  • Sporting Code Section 4 - CIAM General Rules (overordnede regler for modelflyvekonkurrencer)
  • Sporting code General section (FAI’s generelle regler for luftsport. Bl.a. om mesterskaber)

Alle dokumenter kan findes på:

https://www.fai.org/documents

FAI-licens:

Når du skal deltage i internationale konkurrencer skal du have en FAI-licens. Den får du ved at skrive til sekretariatet på info (snabela) modelflyvningdanmark.dk

 

 

De internationalle organisationer

FAI er den overordnede organisation for luftsport. Lidt lige som FIFA er i fodbold. Nogle af de internationale regler er overordnede for alt luftsport og vedtages i FAI (fx dopingregler)

CIAM er den organisation som tager sig af reglementerne for konkurrenceflyvning, internationale modelflyvemesterskaber, sikkerhed o.s.v. CIAM er modelflyvningens gren af FAI. I sin opbygning fungerer CIAM ligesom f.eks. Modelflyvning Danmark. Der er en bestyrelse, et udvalg pr. konkurrencegren og et repræsentantskabsmøde - Plenarmøde.

Repræsentantskabsmødet / Plenarmødet er CIAMs øverste myndighed og afholdes hvert år i marts/april i Lausanne. Alle medlemslande har ret til at sende en delegeret og et antal observatører til dette  møde. Sportschefen i eliteudvalget er Danmarks delegerede.