Referat 2017

Repræsentantskabsmøde 2017

Dato: Søndag d. 26. marts 2017
Sted: Fjelsted Skov Kro Store Landevej 92 5592 Ejby http://www.fjelstedskovkro.dk/
Mødetype: Repræsentantskabsmøde

Offentliggjort den 9. oktober 2016.

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde

i Modelflyvning Danmark

Repræsentantskabsmødet afholdes

Søndag den 26. marts 2017, Kl. 10 på
Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

  1. Valg af mødeleder og mødesekretær
  2. Aflæggelse af årsberetning v. formanden
  3. Aflæggelse af årsberetning fra udvalgene
  4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
  5. Behandling af anmeldte forslag
  6. Valg af formand (hvert andet år og dermed ikke i 2017)
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
  8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  9. Budget og kontingent for det kommende år
  10. Eventuelt

Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 26. februar 2017.(Forslag kan sendes til sekretariatet på e-mail info@modelflyvning.dk)

De indkomne forslag, regnskab for 2016 og budget for 2017 vil blive lagt frem til orientering her på siden senest 11. marts 2017.  (Offentliggørelsen sker på den lukkede del med adgangskode)

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen