Kontakt os på info@modelflyvning.dk

Stormodeludvalg

Stormodeludvalg

 

Stormodeludvalget er et udvalg under flyvesikkerhedsudvalget.

I udvalget er de forskellige kategorier (A, H, J, S, M) repræsenteret af kontrollanter med bred praktisk og teoretisk viden indenfor en eller flere kategorier.

Udvalgets sammensætning er statisk i den forstand at der ønskes høj grad af kontinuitet omkring stormodel regler og sikkerhed, og dynamisk i den forstand at der ønskes de rette personer på de konkrete arbejdsopgaver (f.eks. regelsæt til Giant Scale modeller).

Af stormodeludvalgets arbejdsopgaver kan nævnes

 • Sikre at gældende lovgivning, bestemmelser og cirkulærer er indarbejdet i regler og vejledninger
 • Følge den teknologiske og generelle udvikling med specifik fokus på stormodeller
 • Vedligeholde og udbygge vejledninger og checklister for stormodel godkendelser
 • Godkende nye kontrollanter
 • Opdatere og opkvalificere stormodelkontrollanter
 • Planlægge og facilitere stormodel kontrollant seminarer
 • Være kontaktpunkt for stormodel relaterede spørgsmål fra piloter, kontrollanter, klubber, sekretariat og MDK's bestyrelse.

 

Stormodeludvalget består af:

 • Stormodel A:Per Nielsen
 • Stormodel H+M: Troels Lund
 • Stormodel J: Niels Christian Nielsen
 • Stormodel S: Poul Munch

Kontakt:

Tromilu()gmail.com