Modelflyvning Danmark

Modelflyvenyt

Dear Model Flyer

Due to new legislation in Denmark enforced by July 1st 2017 there are a couple of things you need to be aware of if you intend to fly your model airplanes or drones in Denmark.

First of all you need to be insured. Most national Model Flying organizations offer this, but you need to make sure that you have coverage in Denmark, and need to make sure that the coverage is no less than 900.000€ in liability.

Next you need to read and understand the rules. You should especially pay attention to WHERE you are allowed to fly. You can find the rules in English here:

http://www.trafikstyrelsen.dk/da/~/media/A489EEDD9837424FBE1AC5335A6B9DFE.ashx

If you are familiar with common Model Flying terms you can skip chapter 1 and jump to Chapter 2 - then it is a matter of reading 3 pages. If you easily get bored reading orders and legislations a simplified "cartoon" lasting 4 minutes will give you the basics. You can find the cartoon here:

http://www.trafikstyrelsen.dk/da/~/media/AEF9A4EC2106439AA495804E705EBE0E.ashx

Next you need to register with the Authorities. Only exception is, if your aircraft weighs less than 250g AND flies LESS than 50 km/h.

Registration can be done here:

https://blanket.virk.dk/blanketservice/orbeon/fr/public/drone-registration-outside-built-up-areas-english/new
There is a small fee involved - 15 DKK (Aprox 2 €) - you can pay with most major credit cards.

Then you have to take a test that verifies that you have understood the rules. The test can be taken here:
https://blanket.virk.dk/blanketservice/orbeon/fr/public/drone-awareness-accreditation-english/new

Lastly you need to mount a label on all your aircrafts. Make sure the label is printed with your Name, Address, Telephonenumber and your "Drone operator ID" obtained in the test above. The label can be identical on ALL your models (that you intend to fly in Danish Air Space). The label can be just a small sticker, it is not even necessary to mount it in a way that it is visible from the outside. It just needs to be there. (Some have even mounted labels on their LiPo's)

We know this might sound like a lot … But actually if you use the Cartoon to get familiar with the new legislation, you can be ready to go flying within 30 minutes. HAPPY FLYING

Policen

Forsikringsaftale 2019

I medlemsdatabasen finder du en fane med overskriften "Forsikringer". Her kan du se dine aktuelle forsikringsdækninger og tilvalgte dækninger. På samme side er der link til de aktuelle forsikringspolicer.

Policer 2019

Ansvarsforsikring 2019 - alle aktive medlemmer af Modelflyvning Danmark er omfattet heraf.

Transport og opbevaringsforsikring tillægsaftale for 2019

Udvidet ansvar tillægsaftale 2019

BEMÆRK AT SELVRISIKO STÅR I POLICEN.

Forsikringspræmie 2019 - udvidet ansvar (12 måneder)

Præmien udgør 850 kr. pr. medlem for startmasse op til 7 kg.

Præmien udgør 1.400 kr. pr. medlem for startmasse op til 25 kg.

Geografisk udvidelse:

Norden 200 kr.

Europa 400 kr.

Verden 800 kr. (eksklusiv lande under LSW 617-KILN)

Der beregnes IKKE gebyr for etablering af disse dækninger.

BEMÆRK: Forsikringspræmien reduceres med 25% hvert kvartal og er gældende frem til 31. december.

Første step er indmeldelse i Modelflyvning Danmark.

Herefter bestiller du forsikringen via Selvbetjeningen eller medlemsdatabasen.

Ansvarsforsikring for fritidsflyvning og erhvervsflyvning

Flyvning med radiostyrede og fritflyvende modelfly sorterer under Luftfartsloven.

Måske er det grunden til at de fleste almindelige forsikringsselskaber undtager modelflyvning fra deres forsikringsdækning. Hvis dit forsikringsselskab ikke har undtaget modelflyvning, så få en skriftlig bekræftelse på at forsikringen faktisk dækker 3'parts ansvar med et beløb på minumum 1 million Euro.

Men netop fordi det er svært at blive ansvarsforsikret, har MDK en kollektiv forsikring, som alle aktive medlemmer af Modelflyvning Danmark automatisk bliver omfattet af gennem deres medlemskab.

Ansvarsforsikringen gælder for al modelflyvning, dvs. al ubemandet flyvning, når flyvningen foregår i overensstemmelse med luftfartsloven.

Lovpligtighed af ansvarsforsikring for fritidsflyvning

Jf. Dronebekendtgørelsen af 1. juli 2017 er der krav om ansvarsforsikring for alle luftfartøjer der vejer mere end 250g.
Desuden gælder forsikringspligten i flg. BL 5-3 for alle luftfartøjer, der flyves ved opvisninger uanset deres startvægt.


Erhvervsmæssig flyvning


Der er også forsikringspligt for erhvervsmæssig flyvning med ubemandede luftfartøjer. Det er ofte multirotorer eller droner som pressen ynder at kalde dem.

Modelflyvning Danmark kan på vegne af Berkley Insurance tegne erhvervsmæssige ansvarsforsikringer for luftfartøjer på op til 500 kg. til priser der afhænger af vægtklassen.

 

Det er din pligt at holde dig orienteret om den til enhver tid gældende lovgivning evt. via www.Trafikstyrelsen.dk