Kontakt os på info@modelflyvning.dk

Forbrændingsmotormodeller

Forbrændingsmotormodeller

F1C – store modeller med forbrændingsmotor

Klasse F1C kaldes også for "gassere". Det er en klasse, som i de fleste lande er stagneret eller på tilbagegang. Årsagen hertil er, at de små 2,5 cm3 forbrændingsmotorer støjer så meget, at der kun er få steder, hvor man kan flyve F1C uden at genere omkringboende.

Reglerne for F1C-modeller tager udgangspunkt i motorens slagvolumen. Modellen skal veje mindst 300 g pr. cm3 slagvolumen. Dvs. at en model med en 2,5 cm3-motor skal veje mindst 750 gram. Planbelastningen skal være mindst 20 gram pr. dm2 – det betyder, at planarealet for en model på 750 g højst må være 37,5 dm2.

Motorens køretid i konkurrencestarter må højst være 4 sekunder målt fra jorden i det øjeblik, hvor modellen kastes.

F1C modeller har ikke fast planareal

I modsætning til de øvrige fritflyvningsklasser må planarealet for F1C-modeller gerne variere under flyvningen, blot planbelastningen ikke bliver mindre end 20 g pr. dm2.

Derfor kan man lave modeller, hvor vingerne foldes sammen under stiget – og folder sig ud, når motoren er stoppet.

Disse såkaldte "folder-modeller" har lille areal i stiget – og dermed lille luftmodstand, mens de flyver hurtigst, mens de i glidet, hvor vingerne folder sig ud, får større areal og dermed glider markant bedre ved den lave glidehastighed, hvor modstanden ikke er særlig stor.

Det er en oplevelse at se en "folder" flyve – den starter som en lille kanonkugle, der skyder opad med stor fart. Når motoren stopper, bliver vingens spændvidde dobbelt så stor – det ligner et stort insekt, der usikkert folder vingerne ud!

For dem som elsker mekanik

F1C er helt oplagt en klasse for dem, som elsker mekanik, fart og motorlarm!

På mange måder er klassen let at have med at gøre – især hvis man køber færdige modeller. At bygge en folde-model er tæt på umuligt for de fleste!

Når man har modellen, kan man trimme alle funktioner enkeltvis. Alle rorbevægelser i stig og glid styres via timeren og indstilles med en computer.

Det er til gengæld ikke billigt at anskaffe modellerne, som udstyret med motor, timer, højdemåler, nedskydning og GPS-sender let ender på ca. 25.000 kroner. Og der er ikke noget stort brugtmarked, som tilfældet er for F1A og F1B.

Til de seneste internationale konkurrencer har deltagelsen i F1C-konkurrencen været beskeden – og ca. fire ud af fem modeller var købt hos den samme producent!