Spørgeskemaundersøgelse

Modelflyvning Danmark har mandag den 19. februar 2024 udsendt mail med spørgeskema vedrørende luftrumsanvendelse.

Spørgeskemaundersøgelse

Alle MDK medlemmer vi har en e-mail adresse til, har modtaget en e-mail om deltagelse i en spørgeskemaundersøgelse for Trafikstyrelsen.

Formålet med undersøgelsen er at give Trafikstyrelsen et bedre indblik i hvordan aktiviteten for både bemandet og ubemandet luftfart i de nederste dele af det danske luftrum bruges.

MDK synes det er en god ide at Trafikstyrelsen får det indblik.

På grund af GDPR-regler og kravet om anonymitet har MDK modsat sig at afgive medlemmernes email adresser, men derimod tilbudt at udsende en email med link til spørgeskemaundersøgelsen.

Du kan helt anonymt besvare undersøgelsen og vi vil opfordre til at du bruger de få minutter det tager. 

Du vil i undersøgelsen bemærke at nogle spørgsmål er rettet mere mod bemandet luftfart end den ubemandet. Du kan heldigvis gå frem og tilbage i spørgsmålene hvis du vil ændre svar, inden du færdiggør undersøgelsen.

Du modelflyvning udgør en meget stor del af den aktivitet der sker i den lave del af luftrummet er vores besvarelse af undersøgelsen temmelig afgørende.

Så vi vil opfordre til at du besvare den.

Troels Lund, MDK Flysikkerhedsudvalg

Svarfristen er 29. februar 2024.

Du kan finde spørgeskemaet ved at klikke her.