Kontakt os på info@modelflyvning.dk

Persondatapolitik

Behandling af personoplysninger

Ved indmeldelse hos Modelflyvning Danmark oplyses personoplysninger, herunder navn, adresse, fødselsdato og kontaktoplysninger. Oplysningerne er nødvendige for at du kan blive oprettet som medlem og være omfattet af Modelflyvning Danmarks ansvarsforsikring. Oplysningerne anvendes til fremsendelse af medlemsinformation herunder medlemsbladet Modelflyvenyt.

Du kan ikke være medlem af Modelflyvning Danmark hvis vi ikke kender disse oplysninger.

Efter indmeldelse har du mulighed for at få registreret yderligere informationer som knyttes til dit medlemskab. De ekstra informationer omfatter: foto (til medlemskort), klub-tilhørsforhold, erhvervede certifikater, kontrollant status, registrerede stormodeller, tegnede tillægsforsikringer og forum brugernavn. 

Ved brug af Modelflyvning Danmarks websites registreres din IP-adresse. Dette gøres for at kunne kontrollere og forhindre uautoriseret adgang. 

Modelflyvning Danmark bruger analyseværktøjer (Facebook-pixel og Google Analytics), til bl.a. at måle effektiviteten af annonceringer og opslag på Facebook.

Modelflyvning Danmark viser ikke annoncer fra reklamenetværk. Der sker ingen udveksling af persondata mellem Modelflyvning Danmark og reklamenetværk.

Hvis du foretager tilkøb online (f.eks. af tillægsforsikringer) eller benytter selvbetjeningsfunktioner, så behandler vi din e-mailadresse og oplysningerne om dine køb hos os, indtil det ikke længere er relevant. Det vil i praksis sige, indtil udmeldelse eller ophør af medlemskab.

Modelflyvning Danmark deler medlemslister med de tilknyttede Modelflyveklubber (formand/kontaktperson), hvoraf det fremgår hvilke medlemmer i Modelflyvning Danmark der er oprettet med modelflyveklubben som klub-tilhørsforhold. Dette for at de tilknyttede modelflyveklubber kan sikre at operatører/piloter på modelflyvepladserne er omfattet af den lovpligtige ansvarsforsikring. Denne procedure udføres under henvisning til persondatalovens interesseafvejningsregel (artikel 6).

Datasikkerhed

Modelflyvning Danmark vil altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til.

Vi anvender tredjepart til opbevaring af data (AzeroCloud, Simply, One.com og Microsoft Azure), til håndtering af betalinger og køb online (QuickPay) og til udvikling og vedligeholdelse af websites og databaser (Biogis). Regnskab håndteres via e-conomic. Der er indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte Modelflyvning Danmark for at få oplyst, hvilke personoplysninger vi ligger inde med på dit medlemskab:

Modelflyvning Danmark
Kirkeskovvej 1
4660 Store Heddinge
Telefon: 8622 6319
E-mail: info@modelflyvning.dk

Hvis der er fejl i vores oplysninger, og du ikke selv kan rette dem, kan du altid bede om at få dem rettet. Du kan på foranledning få udleveret dine personlige oplysninger i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Du kan altid fjerne de valgfrie medlemsoplysninger via medlemsdatabasen i selvbetjeningen. Du kan opsige dit medlemskab ved at kontakte Sekretariatet på ovennævnte e-mailadresse.

Vi gemmer dine personoplysninger så længe du er medlem. Medlemskab er gældende frem til 31.12 og ved udmeldelse vil dine data blive slettet senest 6 måneder efter ophør af medlemskab. 

Hvis du har været stormodelkontrollant og foretaget stormodelgodkendelser (teknik og/eller flyvning), så vil dit navn fortsat figurere på godkendelsesattesten, selvom du udmeldes.

Hvis du ønsker at klage over Modelflyvning Danmarks behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet. Se mere på www.datatilsynet.dk.

I tilfælde af væsentlige ændringer af denne persondatapolitik, giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på modelflyvning.dk.

Sidst revideret april 2020.