Kontakt os på info@modelflyvning.dk

Interessegrupper

Interessegrupper oprettes af folk der deler en sælig interesse indefor modelflyvningens verden.

Interessegrupperne kan, på lige fod med klubberne, søge om tilskud til stævner og samlinger.

Alle kan oprette en interessegruppe under gældende regler:

  1. Gruppen skal have en demokratisk valgt bestyrelse bestående af minimum en formand, kassere og sekretær.
  2. Interessegruppen skal afholde en årlig generalforsamling med nyvalg af bestyrelse osv.
  3. Gruppens vedtægter skal minimum indeholde nogle nærmere specifikke paragraffer og skal godkendes af Modelflyvning Danmark.
  4. Gruppen skal have en formålsparagraf der er forenelig med Modelflyvning Danmarks formålsparagraf. Se under Modelflyvning Danmarks vedtægter.

Modelflyvning Danmark har forfattet en skabelon til vedtægter for en interessegruppe. Denne kan findes på dette link.

Ved oprettelse af en ny interessegruppe, kontaktes sekretariatet.

Aktive interessegrupper

Gruppenavn Formand              Kontakt Kontingent Hjemmeside Formålsparagraf
Fritflyvning Danmark Per Grunnet pergrunnet(snabela)hotmail.com - www.fritflyvning.dk Fritflyvning Danmark har til formål at arbejde for fritflyvnings modelflyvnings udvikling og udbredelse.
Linestyring Danmark Ole Bjerager bjerager (snabela) get2net.dk - www.modelflyvning.dk/
elite/linestyring.aspx
Linestyring Danmark har til formål at arbejde for linestyret modelflyvnings udvikling og udbredelse.
JetDanmark Bjørn Bayer b_bayer (snabel a) me.com
DKK 300,00 for aktive medlemmer.
DKK 50,00 for passive medlemmer (begge dele pr. år) og intet indmeldel-sesgebyr.
www.jetdanmark.dk

JetDanmarks formål er på landsplan, at fremme modelflyvning med  jetturbinemotorer og, at skaffe interessegruppens medlemmer de bedst mulige vilkår for at dyrke deres interesse.

RC-sommerlejr Kenneth Due kenneth.due(snabela)gmail.com - http://www.rc-sommerlejr.dk/

Interessegruppens formål er at fastholde traditionen med at arrangere en sommerlejr hvert år i uge 29.

Oldtimergruppen     - -

Interessegruppens formål er bl.a.:
- at sikre, at modelflyvehistoriske effekter bliver registreret, indsamlet og opbevaret på forsvarlig måde.
- at arrangere udstillinger af modelflyvehistorisk interesse.
at arbejde for at oprette et dansk modelflyvemuseum.

Modelsvæveflyvning Dybbøl Søren Krogh msdybbol(snabela)gmail.com - - Interessegruppens formål er at dyrke motorløs modelsvæveflyvning
Dronesport DK Michael Hessellund Ørting michael (snabela) hessellund.eu -  Dronesport.dk

Det er UAS Danmarks formål at:

  • fremme et positivt kendskab til FPV og UAS flyvning på amatørbasis.
  • opnå indflydelse på lovgivning og vilkår for flyvning med FPV og UAS på amatørbasis.
MDK First Category Event Erik Dahl - - - FCE's formål er at opfordre og støtte MDK's medlemmer til at arrangere FAI 1. category events
IMAC Danmark Kristian Pade pade_1(snabela)hotmail.com - www.mini-iac.dk

IMAC Danmarks formål er at drive og repræsentere IMAC flyvningen på natio-nalt og internationalt plan.
Yderligere er det er IMAC Danmarks mål at fremme IMAC flyvningen som konkurrencesport under MDK gennem at afholde stævner, konkurrencer og mesterskaber.