Kontakt os på info@modelflyvning.dk

Flyvesikkerhed

Flysikkerhed

Trafikstyrelsen har udpeget Modelflyvning Danmark til at fungere som godkendende myndighed for modelflyvepladser, samt at føre tilsyn med modelflyvepladserne.

Opgaven forvaltes af Modelflyvning Danmark gennem Flyvepladsudvalget. Når en flyveplads skal etableres eller ændres væsentligt, skal en repræsentant for Flyvepladsudvalget godkende den efter henvendelse fra flyvepladsens 'ejerkreds'.

Flyvepladsudvalget er ved Repræsentantskabsmødet d. 13. marts 2016 blevet underlagt det nyetablerede Flysikkerhedsudvalg.


Godkendelse og ændring af modelflyvepladser

Ønsker du at få en ny modelflyveplads godkendt eller at få en godkendelse revidere, så kontakt sekretariatet, som vil sende dig den formular som skal bruge eller hent dem herunder. Husk at fortælle om flyvepladsen skal være godkendt til stormodeller også.

Hent de to ansøgningsformularer her:
Almindelige flyvepladser (0-7 kg modeller) MDK FORM 001 Flyvepladsgodkendelse (link kommer snart)
Stormodelflyvepladser (0-25 kg modeller)  MDK FORM 002 Stormodelflyvepladsgodkendelse (link kommer snart)

 

Klubhåndbogen

En liste over alle klubber findes her:  Klubber


Opdatering

Klubhåndbogen bliver den hurtigt gammel, hvis ikke oplysningerne opdateres hver gang der sker ændringer.
Derfor opfordres klubbernes kontaktpersoner til at rette klubbens data via selvbetjening eller ved at indsende de rettelser rettelser der ikke kan foretages via selvbetjening.
Husk at oplyse dit OY nummer og klubnummer når du indsender rettelser.

Udover at klubhåndbogen kan bruges til at finde "nabo-klubber", så er den også vores dokumentation overfor Trafikstyrelsen samt vores forsikringsselskab. Endelig bruges klubhåndbogen af flyvepladsudvalget i forbindelse med oprettelse og godkendelse af nye flyvepladser. Alt sammen forhold der betinger en løbende opdatering.