Flyvesikkerhed

Flysikkerhed

Trafikstyrelsen har udpeget Modelflyvning Danmark at fungere som godkendende myndighed for modelflyvepladser samt at være tilsynsmyndighed for samme.

Opgaven forvaltes af MDK gennem Flyvepladsudvalget. Når en flyveplads skal etableres eller ændres væsentligt, skal en repræsentant for Flyvepladsudvalget godkende den efter henvendelse fra flyvepladsens 'ejerkreds'.

Flyvepladsudvalget er ved Repræsentantskabsmødet d. 13. marts 2016 blevet underlagt det nyetablerede Flysikkerhedsudvalg.


Godkendelse og ændring af modelflyvepladser

Ønsker du a få en modelflyveplads godkende eller at få en godkendelse revidere, så kontakt sekretariatet, som vil henvise til den nærmeste flyvepladskontrollant.

 

Klubhåndbogen

Tilbage i 2010 udarbejdedes en moderniseret udgave af Klubhåndbogen, dvs. den oversigt vi har over alle modelflyveklubber under Modelflyvning Danmark. Den nye Klubhåndbog er tilgængelig via links fra denne side


Opdatering

Klubhåndbogen bliver den hurtigt gammel, hvis ikke oplysningerne opdateres hver gang der sker ændringer.
Derfor opfordres klubbernes kontaktpersoner til at rette klubbens data via selvbetjening eller ved at indsende de rettelser rettelser der ikke kan foretages via selvbetjening.
Husk at oplyse dit OY nummer og klubnummer når du indsender rettelser.

Udover at klubhåndbogen kan bruges til at finde "nabo-klubber", så er den også vores dokumentation overfor Trafikstyrelsen samt vores forsikringsselskab. Endelig bruges klubhåndbogen af flyvepladsudvalget i forbindelse med oprettelse og godkendelse af nye flyvepladser. Alt sammen forhold der betinger en løbende opdatering.

Læs om:

Procedure for godkendelse af flyvepladser.

Procedure for re-godkendelse af flyvepladser.