Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i Modelflyvning Danmark

Søndag den 16. marts 2025 med mødestart kl. 09.30

Sted: Fjelsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af mødeleder og mødesekretær
  2. Aflæggelse af årsberetning, v/formand Lars Kildholt
  3. Aflæggelse af årsberetning fra udvalgene
  4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
  5. Behandling af anmeldte forslag
  6. Valg af formand
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  8. Valg af revisorer og suppleant
  9. Budget og kontingent for det kommende år
  10. Eventuelt


Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 16. februar 2025

Forslag kan sendes til sekretariatet på e-mail info@modelflyvning.dk eller med brevpost.

De indkomne forslag, regnskab for 2024 og budget for 2025 vil blive lagt frem til orientering her på siden senest 2. marts 2025. (Offentliggørelsen sker på den lukkede del af denne hjemmeside under adgangskode)