Om Modelflyvning Danmark

 

Modelflyvning Danmark er en frivillig landsdækkende organisation for fritids modelflyvning i Danmark.
Foreningens navn forkortes i daglig tale til MDK.

Foreningen mål er at fremme interessen for drone- og modelflyvning på amatørbasis samt at fremme det positive kendskab til modelsporten i sportslige og kommunale sammenhænge.
Vi finder det afgørende, at Kommuner og andre offentlige administrationer og idrætsorganisationer som DGI og DIF anerkender berettigelsen af modelflyvning som en sport og hobby, der gavner både sjæl og krop, og derfor bidrager med såvel fysisk som økonomisk rum til at modelsporten kan trives i samfundet.

 

Lovfundering
I henhold til Luftfartslovens Landdronebekendtgørelse har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBB) godkendt Modelflyvning Danmark som en organisation, der har til formål at drive flyvning med droner og modelluftfartøjer på amatørbasis, i overensstemmelse med et reglement [LINK TIL DRIFTSHÅNDBOGEN ELLER ET UDSNIT AF DEN], der er godkendt af Trafikstyrelsen.

Delegeret kompetence
TBB har i den sammenhæng uddelegeret godkendelse af modelflyvepladser til Modelflyvning Danmark i henhold til en procedure, som er beskrevet i MDKs driftshåndbog [LINK TIL PROCEDURE I DRIFTSHÅNDBOGEN] og som er godkendt af Styrelsen.

Lovpligtig ansvarsforsikring
Landdronebekendtgørelsen fastsætter, at udøvere af enhver form for drone- og modelflyvning med fartøjer der vejer over 250g. er underlagt et krav om lovpligtig ansvarsforsikring.
MDK har tegnet og opretholder en kollektiv ansvarsforsikring der opfylder lovens krav om dækningsstørrelser og som omfatter alle medlemmers konkurrence- og fritidsflyvning i Danmark, Norden og Europa.


Historik
MDK opstod pr. 1. januar 2009 ved fusion af de 3 daværende modelflyveunioner:
Fritflyvningsunionen, Linestyringsunionen og RC-unionen.
Hver for sig har de daværende unioner en alenlang historie, som bogstaveligt talt går tilbage til Arilds tid.