Kontakt os på info@modelflyvning.dk

Voksen medlemskab

Voksen medlemskab er det mest almindelige medlemskab og det som langt det flest af vores medlemmer har tegnet.
Et voksen medlemskab kan tegnes fra piloten er fyldt 10 år. Det vil være aktuelt for piloter under 16 år, der ønsker at flyve stormodeller.

Voksen medlemskabet giver adgang til alle de muligheder og tilbud som Modelflyvning Danmark tilbyder sine medlemmer:

  • Medlemmet er ansvarsforsikret gennem MDKs ansvarsforsikring.
    Der kan tegnes erhvervsforsikring og transportforsikring
  • Medlemmet modtager medlemsbladet Modelflyvenyt 6 gange årligt.
  • Medlemmet kan tage færdighedscertifikater (A, H og S) og kan også blive godkendt som stormodelpilot.
  • Medlemmet kan beklæde tillidsposter i sin klub som kontrollant for certifikater og stormodel.
  • Medlemmet kan tilslutte børn og øvrig familie til sit medlemskab mod merbetaling. Se mere under familiemedlemskab.

Øvrige relevante oplysninger:

Årligt kontingent: kr. 600,00
Indmeldelsesgebyr: kr. 100,00
Aldersgrænse: 10 år
Medlemsblad: Ja
Ansvarsforsikret: Ja
Certifikater: Ja
Stormodeller: Ja
Konkurrencer i MDK regi: Ja
Arrangementer i MDK regi: Ja