Kontakt os på info@modelflyvning.dk

Familie medlemskab

Familie medlemskab har til formål at piloter billigt kan få deres familie medforsikrede som piloter.

Medlemskabet er indført for at gøre det billigere og mere attraktivt for voksen-piloter at have deres måske kun lejlighedsvist flyvende familiemedlemmer med på flyvepladsen.

Familiemedlemskabet skal tilknyttes et normalt fuldt voksenmedlemskab.
Der kan tilknyttes flere familiemedlemskaber til samme voksenmedlemskab og til samme pris, når blot de alle har samme husstandsadresse.
Desuden kan unge u. 18 år tilknyttes selv om de har anden postadresse. Der tænkes selvfølgelig på unge på skoleophold eller unge fra delte familier. MDK vil ikke bedrive dyneløfteri. Det er op til klubberne at tilse at ordningen ikke misbruges.

Familiemedlemskabet indholder først og fremmest en ansvarsforsikring så familiemedlemmet kan flyver under forsikringsdækning. En evt. tegnet transportforsikring gælder også familiemedlemskabet under forudsætning af at modellerne ejes af den der har tegnet voksenmedlemskabet.

Foruden de begrænsninger der er for juniorpiloter gælder følgende:

  • Familiepiloter kan ikke tilmeldes som deltagere i MDKs konkurrencer.
  • Familiepiloter kan ikke tage certifikater.
  • Familiepiloter modtager ikke eget Modelflyvenyt.

Hvis et familiemeldemskab ønskes opgraderet betales det nye medlemskabs kontingent på tidspunktet for konverteringen, som var det en nyindmeldelse, men der betales ikke indmeldelsesgebyr.

Der betales kun for ét familiemedlemskab uanset antallet af tilsluttede familiemedlemmer.

Øvrige relevante informationer:

Årligt kontingent: kr. 100,00
Indmeldelsesgebyr: Ingen
Aldersgrænse: Ingen
Medlemsblad: Nej
Ansvarsforsikret: Ja
Certifikater: Nej
Stormodeller: Nej
Konkurrencer i MDK regi: Nej
Arrangementer i MDK regi: Ja