F-J-1a

F-J-1a
Designer Sven Wiel Bang
Spændvidde 990 mm
Længde 800 mm
Motor størrelse -
Vægt 176 g

En F-J-1a konstrueret af Sven Wiel Bang. F-J står for Familie Journalen.
Modellen har en spændvidde på 990mm. Der er faktisk ikke et ærligt stykke balsatræ i denne konstruktion. Det var slet ikke muligt at få fat i den gang.

På tegningen kan følgende læses som indledning:

Ved Bygning af denne Svævemodel er det nødvendigt at udvise pinlig Nøjagtighed og megen Taalmodighed for at faa et godt Resultat. Byggevejledningen og Tegningen bør gennemgaas et Par Gange, inden der bygges.

Tegningen er scannet fra den originale tegning som var vedhæftet familie journalen. Der er en byggebeskrivelse på selve tegningen

 

Jeg har nænsomt renset og restaureret denne tegning og lagt online.

 

Restaureret tegning:
Original tegning:

Links

Søg Gå til oversigten Modelflyvenyt Forum

Tags

Sven Wiel Bang Fritflyver Svæveflyver