Forlængelse af dispensation

Vi har fra Trafikstyrelsen modtaget en forlængelse af vores dispensation fra dronereglerne.

Forlængelse af dispensation

På trods af løbende forhandlinger mellem bestyrelsen i Modelflyvning Danmark og Trafikstyrelsen er der pr. 31. december 2021 ikke indgået en aftale om en officiel "Artikel 16 autorisation" til Modelflyvning Danmark.

Derfor har bestyrelsen fået forlænget den dispensation for droneregler som var gældende i 2021. 

Der er tale om dispensation for disse to specifikke forhold:

Aldersgrænse på 15 år (MED MINDRE du er medlem af Modelflyvning Danmark)

Krav om registrering/dronetegn (MED MINDRE du er medlem af Modelflyvning Danmark)

Den nye dispensation gælder frem til og med 31. december 2022.