Udenlandske piloter

Ansvarsforsikring for udenlandske gæstepiloter.

 

Vores fælles ansvarsforsikring giver mulighed for at forsikre udenlandske gæstepiloter.

Der kan dels være tale om at forsikre udenlandske deltagere i arrangementer og dels om at forsikre udlændinge på længerevarende ophold
 

Forsikring af udenlandske deltagere til arrangementer:

Gæstepiloten skal være ansvarsforsikret fra sit hjemland, og skal medbringe bevis på at den er gyldig i Danmark.

Vores forsikrings dækning er subsidiær. Dvs. at gæstens egen forsikring betaler i første omgang, og kun hvis forsikringen ikke betaler i forhold til de danske lovkrav om ansvarsdækning, vil vores forsikring træde ind og dække mankoen. 

Men forudsætningen er yderligere at stævnets sikkerhedsansvarlige kontrollerer at :

  • gæstepiloten har de nødvendige certifikater fra sit hjemland
  • at gæsten hjemlige forsikring er gyldig i Danmark
  • at gæsten model(ler) kan godkendes efter danske normer
  • Arrangementet foregår i regi af Modelflyvning Danmark, Dvs. det skal stå i stævnekalenderen i god tid inden.


Forsikring af udlændinge på længerevarende ophold

Hvis vi har udenlandske gæster på længerevarende ophold eller på tilbagevendende midlertidige ophold, kan vi tilbyde dem forsikring i Danmark gennem et alm. medlemskab. Der er ingen forudsætninger om forsikring fra hjemlandet eller kontrol af modeller. Dog skal alle udlændinge, som flyver med stormodeller, have deres model godkendt i DK.

Det udenlandske medlem er kun forsikret ved flyvning i Danmark gennem den danske forsikring.