Seminar for stormodelkontrollanter

Seminar for stormodelkontrollanter

Det årlige seminar for stormodelkontrollanter.

Formålene med stormodelseminaret er at:

  • Ensrette bedømmelserne på tværs af landet
  • Udveksle erfaringer
  • Diskutere aktuelle stormodelrelaterede emner
  • Møde andre kontrollanter og dermed skabe et netværk

Seminaret vil være en blanding af forelæsning og diskussion af typerelevante emner.

På dette års seminar vil udvalget gerne bruge mere tid på erfaringsudveklinger.

Hvis du har en god eller dårlig erfaring som du vil dele med os, så medbring historien til seminaret.

Tid og sted

Seminaret afholdes klokken 10:00-16:00

Fjelsted Skov Kro
Store Landevej 92
5592 Ejby

  • Sted: Fjelsted Skov Kro Store Landevej 92 5592 Ejby
  • Arrangør/Ansvarlig: Flysikkerhedsudvalget
  • Sikkerhedsansvarlig: