Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2022

Læs indkaldelsen til årets repræsentantskabsmøde.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2022

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i Modelflyvning Danmark

Søndag den 20. marts 2022 med mødestart kl. 10.00

Sted: 

Hotel Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

Valg af mødeleder og mødesekretær

Aflæggelse af årsberetning v. formanden

Aflæggelse af årsberetning fra udvalgene

Fremlæggelse af revideret årsregnskab

Behandling af anmeldte forslag

Valg af formand (kun i ulige år)

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

Valg af revisorer og revisorsuppleant

Budget og kontingent for det kommende år

Eventuelt

Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 20. februar 2022.

Forslag kan sendes til sekretariatet på e-mail info@modelflyvning.dk eller med brevpost.


Regnskab 2021 og budget 2022 samt indkomne forslag bliver søndag den 4. marts 2022 lagt frem til orientering på www.modelflyvningdanmark.dk (på den lukkede del med adgangskode).