F1A

Den "rene" svævemodelklasse.

Modellerne løbes op med en 50 meter lang højstartsline. Modellen "slynges" af sted og op med høj hastighed og de dygtigste piloter får modellen til at begynde svævefasen i cirka 100 meters højde.

Svævemodellerne defineres på følgende måde:

  • Skal mindst veje 410 gram
  • Skal have et planareal på mellem 32 og 34 DM 
  • Skal startes med en snor som maksimalt må være 50 meter lang ved 5 kgs træk.

I praksis betyder det en model der har ca. 220 cm spændvidde, bygget primært i kulfiber og bestykket med en krog der kan fastholde modellen under højstarten, indtil den slippes fri ved hjælp af høj hastighed. Modellerne er endvidere udstyret med en timer der styrer haleplanet således at den voldsomme acceleration kan udnyttes til en solid højdegevinst. Tidligere var timerne alle mekaniske, men de fleste er i dag elektroniske timere med bedre muligheder for nøjagtig styring af modellen i de første 3 sek. efter snoren er sluppet.

Klassen kendes ogaå under alias navnene A2 og Nordic. A2 var den originale betegnelse brugt i Danmark og Skandinavien og Nordic refererer til at klassen internatonalt betragtes som "opfundet" eller i det mindste defineret i Norden. Det kan vi godt være lidt stolte af.

Et væsentligt konkurrencemoment er lokaliseringen af termik, mens der er kontrol med modellen via snoren.  Denne kunst er særlig svær og selv erfarne modelflyvere bliver snydt af hvirvler.