Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i Modelflyvning Danmark

Søndag den 26. marts 2023 med mødestart kl. 09.30

Sted: Fjelsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af mødeleder og mødesekretær
  2. Aflæggelse af årsberetning, v/formand Lars Kildholt
  3. Aflæggelse af årsberetning fra udvalgene
  4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
  5. Behandling af anmeldte forslag
  6. Valg af formand (ikke i lige år)
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  8. Valg af revisorer og suppleant
  9. Budget og kontingent for det kommende år
  10. Eventuelt


Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 11. februar 2024

Forslag kan sendes til sekretariatet på e-mail info@modelflyvning.dk eller med brevpost.

De indkomne forslag, regnskab for 2023 og budget for 2024 vil blive lagt frem til orientering her på siden senest 25. februar 2024. (Offentliggørelsen sker på den lukkede del af denne hjemmeside under adgangskode)