Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i Modelflyvning Danmark

Søndag den 20. marts 2022 med mødestart kl. 10.00

Sted: Ikke fastlagt

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

Valg af mødeleder og mødesekretær

Aflæggelse af årsberetning v. formanden

Aflæggelse af årsberetning fra udvalgene

Fremlæggelse af revideret årsregnskab

Behandling af anmeldte forslag

Valg af formand (Ikke på valg i 2022)

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

Valg af revisorer og revisorsuppleant

Budget og kontingent for det kommende år

Eventuelt

Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 20. februar 2022.

Forslag kan sendes til sekretariatet på e-mail info@modelflyvning.dk eller med brevpost.

De indkomne forslag, regnskab for 2021 og budget for 2022 vil blive lagt frem til orientering her på siden senest 6. marts 2022. (Offentliggørelsen sker på den lukkede del af denne hjemmeside under adgangskode)