Udskiftning i bestyrelsen

Udskiftning i bestyrelsen

Andreas Hauge Thomsen har valgt at udtræde af Modelflyvning Danmarks bestyrelse.

Som afløser er suppleant Niels Christian Nielsen er indtrådt i bestyrelsen med virkning fra 10. november 2022.


Niels Christian Nielsen