Søg tilskud via Friluftsrådet

Så er der mulighed for at søge tilskud på op til kr. 40.000,00 via Lokalforeningspuljen hos Friluftsrådet.

Søg tilskud via Friluftsrådet

Det er nu muligt for lokale foreninger under Friluftsrådets medlemsorganisationer at søge om tilskud til at styrke foreningens arbejde med friluftsliv. Lokalforeningspuljen uddeler i alt 2.425.000 kroner, og foreninger kan søge op til 40.000 kroner.

Der er ansøgningsfrist 23. maj 2022.

Din lokale modelflyveklub kan ansøge fordi Modelflyvning Danmark er tilknyttet Friluftsrådet.

Lokalforeninger kan søge støtte på op til 40.000 kroner til aktiviteter, materialer eller faciliteter, der kan styrke foreningens arbejde med friluftsliv. Der er ikke et krav om medfinansiering. 

"Lokalforeningspuljen er en rigtig god mulighed for, at vi kan støtte op om de lokale foreninger, der arbejder med friluftsliv rundt omkring i landet. Man kan søge om tilskud fra puljen til alt det, som er essentielt for lokalforeningens arbejde. Kravet er bare, at det skal gøre en forskel for foreningens aktiviteter og styrke de lokale muligheder for friluftsliv," siger Winni Grosbøll, direktør for Friluftsrådet.

Du kan læse meget mere her: Lokalforeningspuljen