Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2021

Læs indkaldelsen til årets repræsentantskabsmøde.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2021

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i Modelflyvning Danmark

Repræsentantskabsmødet afholdes

Søndag den 12. september 2021 med mødestart kl. 10.00

Sted: 

Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

Valg af mødeleder og mødesekretær

Aflæggelse af årsberetning v. formanden

Aflæggelse af årsberetning fra udvalgene

Fremlæggelse af revideret årsregnskab

Behandling af anmeldte forslag

Valg af formand

(Lars Kildholt - genopstiller)

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

(Troels Lund - genopstiller)

(Allan Feld - genopstiller)

(Martin Bjørnskov - genopstiller ikke)

(Stephan Wiese - genopstiller ikke)

Valg af revisorer og revisorsuppleant

Budget og kontingent for det kommende år

Eventuelt

Yderligere forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 15. august 2021

Forslag kan sendes til sekretariatet på e-mail info@modelflyvning.dk eller med brevpost.

Regnskab 2020 og budget 2021 samt allerede indkomne forslag er den 28. februar 2021 blevet lagt frem til orientering på www.modelflyvningdanmark.dk (på den lukkede del med adgangskode).

Yderligere indkomne forslag vil blive offentliggjort senest den 29. august 2021