Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2021

Læs indkaldelsen til årets repræsentantskabsmøde.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2021

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i Modelflyvning Danmark

Repræsentantskabsmødet afholdes

Søndag den 14. marts 2021 med mødestart kl. 10.00

Sted: Det er endnu ikke fastlagt, hvor repræsentantskabsmødet afholdes idet det afhænger af COVID19 situationen på tidspunktet for mødets afholdelse.

Sekretariatet har ansvaret for at meddele de tilmeldte deltagere, hvor mødet afholdes så snart de aktuelle COVID19-restriktioner for mødedatoen er kendt.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

Valg af mødeleder og mødesekretær

Aflæggelse af årsberetning v. formanden

Aflæggelse af årsberetning fra udvalgene

Fremlæggelse af revideret årsregnskab

Behandling af anmeldte forslag

Valg af formand

(Lars Kildholt - genopstiller)

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

(Troels Lund - genopstiller)

(Allan Feld - genopstiller)

(Martin Bjørnskov - genopstiller ikke)

(Stephan Wiese - genopstiller ikke)

Valg af revisorer og revisorsuppleant

Budget og kontingent for det kommende år

Eventuelt

Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 14. februar 2021.

Forslag kan sendes til sekretariatet på e-mail info@modelflyvning.dk eller med brevpost.

De indkomne forslag, regnskab for 2020 og budget for 2021 vil blive lagt frem til orientering her på siden senest 28. februar 2021. (Offentliggørelsen sker på den lukkede del af denne hjemmeside under adgangskode)