Repræsentantskabsmøde 19

På repræsentantskabsmødet 2019 startes overflytningen af den gamle website til den nye.
Imens vi arbejder på at få konverteret den store administrationsdel som eks. sekretariatet benytter så ligger den aktive hjemmeside på www.modelflyvningdanmark.dk.

Vores flinke og dygtige udvikler på projektet sørger løbende for at alt det man ikke ser (men som fylder mest rent arbejdsmæssigt) bliver flyttet/opdateret på bedste vis, så der ikke mistes noget data.