Skadesanmeldelse

Skadesanmeldelser

 

Blanket til skadesanmeldelse fås ved henvendelse til Modelflyvning Danmarks sekretariat.

Før du bestiller en skadesanmeldelse, så check policen og se om det er umagen værdi, altså om forsikringen dækker.

Skader på eget eller andres modeludstyr dækkes aldrig.

Når du skriver en anmeldelse, så beskriv skaden så nøjagtigt som muligt og de forhold og den situation den er opstået under.