Indledning til forsikringer

Forsikring for private og erhverv - introduktion

www.DRONEREGLER.DK

Som dronepilot er ovenstående hjemmeside den vigtigste, da du her finder lovgivningen. 

Definition af droner = modelfly, multirotor, drone eller andet ubemandet luftfartøj.

Ansvarsforsikring m.m for flyvning med ubemandede luftfartøjer / modelfly og droner.

Modelflyvning Danmark (MDK) har indgået en forsikringsaftale med selskabet Berkley.

I den forbindelse har vi fået flere forsikringer:

  1. En ansvarsforsikring som gælder for alle medlemmer af MDK (lovpligtig ansvarsforsikring)
  2. En transport- og opbevaringsforsikring, som kan tilkøbes af MDKs medlemmer
  3. En erhvervsforsikring, som også kan tilkøbes af MDKs medlemmer

Man skal altså være medlem af Modelflyvning Danmark som pilot for at få forsikringerne.

 

Sådan bliver du forsikret = bliv medlem af Modelflyvning Danmark.

Du bliver forsikret ved at melde sig ind i Modelflyvning Danmark som pilot. Det gør du ved at udfylde indmeldelsesformularen - klik på linket. Der går 5 dage inden forsikringen gælder.

Vil du have transportforsikring og/eller erhvervsforsikring bestiller du via Selvbetjeningen eller Medlemsdatabasen.  

OBS: Det er dig selv du forsikrer - ikke din drone. Hvis andre låner din drone, er de ikke forsikrede under din personlige forsikring. Til gengæld er du forsikret, selvom du låner en andens drone. Sagt på en anden måde. Man skal hver især have sin egen personlige forsikring, hvis man er flere om at deles om en drone.

 

Forsikringspolicerne

Indeholder beskrivelse af dækningerne - se her


Det dækker forsikringen bl.a. ikke

  • Forsikringen dækker ikke skader på dig selv eller dine ejendele.
  • Den dækker heller ikke skader på flyet eller på det tilhørende udstyr, hverken dit eller andres.
  • Den dækker ikke hvis din flyvning er ulovlig, fx at du flyver et ulovligt sted eller på en ulovlig måde
  • Den dækker ikke andre personer, hvis det er deres egen skyld, at de er kommet til skade.
  • Den dækker kun skader, der opstår fordi du bruger din drone (flyver eller taxi'er). Dvs. den dækker fx ikke hvis nogen falder over din flyver eller hvis den kortslutter elektrisk og sætter ild på mens den ikke bruges.
  • Forsikringen dækker ikke bemandet luftfart.

Læs om den detaljerede beskrivelse af forsikringen og dens dækning og betingelser.