Guldager Modelflyveklub (138)

Stamdata
Flyvetider og begrænsninger
Faciliteter
Kontrollanter
Diverse