Repræsentantskabsmøde 2024

Repræsentantskabsmøde 2024

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i Modelflyvning Danmark

Repræsentantskabsmødet afholdes

Søndag den 10. marts 2024 med mødestart kl. 09.30

Sted: Fjelsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

Valg af mødeleder og mødesekretær

Aflæggelse af årsberetning v. formanden

Aflæggelse af årsberetning fra udvalgene

Fremlæggelse af revideret årsregnskab

Behandling af anmeldte forslag

Valg af formand - ikke aktuelt

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

Valg af revisorer og revisorsuppleant

Budget og kontingent for det kommende år

Eventuelt

Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 11. februar 2024.

Forslag kan sendes til sekretariatet på e-mail info@modelflyvning.dk eller med brevpost.

De indkomne forslag, regnskab for 2023 og budget for 2024 vil blive lagt frem til orientering her på siden senest 25. februar 2023 (Offentliggørelsen sker på den lukkede del af denne hjemmeside under adgangskode)

 

Indkomne forslag

Offentliggøres 25. februar 2024

Regnskab 2023

Offentliggøres 25. februar 2024

Budget 2023

Offentliggøres 25. februar 2024

 

  • Sted: Fjelsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby
  • Arrangør/Ansvarlig: Sekretariatet Modelflyvning Danmark
  • Sikkerhedsansvarlig: