Repræsentantskabsmøde 2023

Repræsentantskabsmøde 2023

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i Modelflyvning Danmark

Repræsentantskabsmødet afholdes

Søndag den 26. marts 2022 med mødestart kl. 10.00

Sted: Fjelsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

Valg af mødeleder og mødesekretær

Aflæggelse af årsberetning v. formanden

Aflæggelse af årsberetning fra udvalgene

Fremlæggelse af revideret årsregnskab

Behandling af anmeldte forslag

Valg af formand - ikke aktuelt

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

Valg af revisorer og revisorsuppleant

Budget og kontingent for det kommende år

Eventuelt

Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 26. februar 2023.

Forslag kan sendes til sekretariatet på e-mail info@modelflyvning.dk eller med brevpost.

De indkomne forslag, regnskab for 2022 og budget for 2022 vil blive lagt frem til orientering her på siden senest 12. marts 2023 (Offentliggørelsen sker på den lukkede del af denne hjemmeside under adgangskode)

 

Indkomne forslag

Offentliggøres 12. marts 2023

Regnskab 2022

Offentliggøres 12. marts 2023

Budget 2023

Offentliggøres 12. marts 2023

 

  • Sted: Fjelsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby
  • Arrangør/Ansvarlig: Sekretariatet Modelflyvning Danmark
  • Sikkerhedsansvarlig: