Repræsentantskabsmøde 2020

Repræsentantskabsmøde 2020

Offentliggjort d. 6. januar 2020

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde

i Modelflyvning Danmark

Repræsentantskabsmødet afholdes

Lørdag den 21. marts 2020, fra kl. 10 på
Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby
www.fjelstedskovkro.dk

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af mødeleder og mødesekretær
 2. Aflæggelse af årsberetning v. formanden
 3. Aflæggelse af årsberetning fra udvalgene
 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
 5. Behandling af anmeldte forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 9. Budget og kontingent for det kommende år
 10. Eventuelt

Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 22. februar 2020.
Forslag kan sendes til sekretariatet på e-mail info@modelflyvning.dk eller med brevpost.

De indkomne forslag, regnskab for 2019 samt budget for 2020 vil blive lagt frem til orientering her på siden senest 7. marts 2020.  (Offentliggørelsen sker på den lukkede del af denne hjemmeside under adgangskode)

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Materialer

Opdateret 6. januar 2020

Her fremlægges den 7. marts

indkomne forslag
revideret regnskab for 2019
budgetforslag for 2020

 • Sted: Fjelsted Skov Kro Store Landevej 92 5592 Ejby
 • Arrangør/Ansvarlig: Modelflyvning Danmarks sekretariat på vegne af bestyrelsen
 • Sikkerhedsansvarlig: