AFLYST: Repræsentantskabsmøde 2020

AFLYST: Repræsentantskabsmøde 2020

Opdateret 12-03-2020
AFLYSNING AF REPRÆSENTANTSKABMØDE

 Kære medlemmer af Modelflyvning Danmark

Situationen omkring Corona-virus forværres dagligt, og anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen strammes nærmest dagligt.
Bestyrelsen har gennem det sidste stykke tid overvejet om det er forsvarligt at afvikle årets møde. Vi er p.t. godt nok et godt stykke under 100 tilmeldte til årets repræsentantskabmøde, omvendt sidder vi ret tæt og sædvanligvis længe.
Efter de seneste meldinger fra myndighederne, har vi besluttet at AFLYSE repræsentantskabsmødet. Jfr. vores vedtægter, skal der afholde repræsentantskabsmøde hvert år den 31.marts, og det når vi så ikke. Vi ser imidlertid situationen som Force Majeure.

Der er ingen panik i forhold til Modelflyvning Danmark. Formandens beretning kan du finde i Modelflyvenyt nr. 1/2020. Regnskab for 2019 og budget for 2020 kan ses på på vores hjemmeside.

Det er ikke fordi vi ikke har noget at drøfte med Jer, ligesom det selvfølgelig også er vigtigt at få valgt nye medlemmer til bestyrelsen mv., men den siddende bestyrelse er indstillet på at køre "business as usual" i den forventning at vi kan komme til at indkalde til nyt møde senere på året.

Vi håber at I er enige i denne beslutning - eller som minimum er forstående. Vi vender stærkt tilbage når der er kommet "ro på" situationen omkring Corona

mvh
Modelflyvning Danmark

Lars Kildholt
formand

 

Offentliggjort d. 6. januar 2020

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde

i Modelflyvning Danmark

Repræsentantskabsmødet afholdes

Lørdag den 21. marts 2020, fra kl. 10 på
Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby
www.fjelstedskovkro.dk

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af mødeleder og mødesekretær
 2. Aflæggelse af årsberetning v. formanden
 3. Aflæggelse af årsberetning fra udvalgene
 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
 5. Behandling af anmeldte forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 9. Budget og kontingent for det kommende år
 10. Eventuelt

Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 22. februar 2020.
Forslag kan sendes til sekretariatet på e-mail info@modelflyvning.dk eller med brevpost.

De indkomne forslag, regnskab for 2019 samt budget for 2020 vil blive lagt frem til orientering her på siden senest 7. marts 2020.  (Offentliggørelsen sker på den lukkede del af denne hjemmeside under adgangskode)

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 • Sted: Fjelsted Skov Kro Store Landevej 92 5592 Ejby
 • Arrangør/Ansvarlig: Modelflyvning Danmarks sekretariat på vegne af bestyrelsen
 • Sikkerhedsansvarlig: