Forsikring af udenlandske deltagere til arrangementer/stævner:

Gæstepiloten skal være ansvarsforsikret fra sit hjemland, og skal medbringe bevis på at den er gyldig i Danmark.

Vores forsikrings dækning er subsidiær. Dvs. at gæstepilotens egen forsikring betaler i første omgang, og kun hvis forsikringen ikke betaler i forhold til de danske lovkrav om ansvarsdækning, vil vores forsikring træde ind.

Men forudsætningen er yderligere at stævnets sikkerhedsansvarlige kontrollerer at :

  • gæstepiloten har de nødvendige certifikater fra sit hjemland
  • at gæstepilotens hjemlige forsikring er gyldig i Danmark
  • at gæstepilotens droner/modelfly kan godkendes efter danske normer
  • Arrangementet foregår i regi af Modelflyvning Danmark og fremgå af Stævnekalenderen


Forsikring af udlændinge på længerevarende ophold

Udenlandske gæster på længerevarende ophold eller på tilbagevendende midlertidige ophold, kan tegne et almindeligt medlemskab og på den måde være omfattet af den kollektive ansvarsforsikring.

Det udenlandske medlem er kun forsikret ved flyvning i Danmark gennem den danske forsikring.