Forsikring af udenlandske deltagere til arrangementer/stævner:
Gæstepiloten skal være ansvarsforsikret fra sit hjemland, og skal medbringe bevis på at den er gyldig i Danmark.

Vores forsikrings dækning er subsidiær. Dvs. at gæstepilotens egen forsikring betaler i første omgang, og kun hvis forsikringen ikke betaler i forhold til de danske lovkrav om ansvarsdækning, vil vores forsikring træde ind.

Men forudsætningen er yderligere at stævnets sikkerhedsansvarlige kontrollerer at:

  • gæstepiloten har de nødvendige certifikater fra sit hjemland
  • at gæstepilotens hjemlige forsikring er gyldig i Danmark
  • at gæstepilotens droner/modelfly kan godkendes efter danske normer
  • Arrangementet foregår i regi af Modelflyvning Danmark og fremgå af Stævnekalenderen


Forsikring af udlændinge på længerevarende ophold
Udenlandske gæster på længerevarende ophold eller på tilbagevendende midlertidige ophold, kan tegne et almindeligt medlemskab og på den måde være omfattet af den kollektive ansvarsforsikring.

Det udenlandske medlem er kun forsikret ved flyvning i Danmark gennem den danske forsikring.

-------------------------------------------------------------------------------------

English version:
Assurance of foreign participants in Danish competitions and events.

Guest pilots must bring evidence of valid insurance from his/her home country with coverage for injuries or damage to third party. The Danish insurance via Modelflyvning Danmark will provide subsidiary coverage. This means that the guest pilot insurance will cover as default, and only if the insurance has insufficient covers against Danish coverage requirement, the Danish insurance will cover the delta.

On top, the safety responsible person of the flying event has to check that:

  • Guest pilot has valid and appropriate model certificates/rating from his/her home country.
  • Insurance of the guest pilot is actually covering flying activity in Danish Airspace.
  • The models/drones of the guest pilot could potentially be accepted/approved in accordance to Danish rules and standards.
  • The flying event is organized under the umbrella of Modelflyvning Danmark and that the event is published in the official MDK event calendar.

Insurance for non-danish citizens during long-term stay in Denmark. Non-Danish citizens can during long-term stay or frequent visiting sign up for membership in Modelflyvning Danmark and enjoy the coverage by the collective insurance.

Note that this membership insurance aimed for foreign citizens does only provide coverage during flying activity in Danish Airspace.