Du finder her policer og priser - så læs til bunden.

Forsikringer

1) Modelflyvning Danmarks medlemstilbud indeholder følgende:Ansvarsforsikring som fast del af medlemskab der omfatter fritids- og fornøjelsesflyvning. Bemærk at det er dig som operatør/pilot som er forsikret. Du kan derfor flyve med egne og andres droner.

Ansvarsforsikringen er en del af medlemskabet og overholder de krav til dækning som er bestemt af lovgivningen i forhold til privat- og fornøjelsesflyvning. Du skal bare melde dig ind for at være forsikret. Anvendelsen af ansvarsforsikringen er beskrevet i forsikringspolicen.

2) Ansvarsforsikring (Udvidet ansvar) som tilkøb til medlemskab der omfatter erhvervs- og kommercielle operationer.

Udvidet ansvar kan tilkøbes som en udvidelse til den kollektive ansvarsforsikring. Det er denne forsikring du som pilot/operatør skal vælge, hvis du flyver erhvervsmæssigt/kommercielt. Anvendelsen af ansvarsforsikringen er beskrevet i forsikringspolicen.

3) Transport- og opbevaringsforsikring.

Stævneforsikring anvendes af tilknyttede klubber - se policen her

Modelflyvning Danmark er ikke et forsikringsselskab men en forening, der samler danske dronepiloter og -operatører. Du skal derfor være medlem for at kunne udvide den kollektive ansvarsforsikring til også at gælde kommercielle operationer.

Dette er ikke en kaskoforsikring af din drone eller andet udstyr som du kender det fra fx. bilforsikringen. Der er tale om en forsikring, der dækker tyveri og transportskader af dit udstyr. Se forsikringspolicen.

Forsikringspræmie - Udvidet Ansvar (12 måneder) erhverv

Den typiske droneoperatør (erhverv) skal have et medlemskab 600 kr. + Udvidet ansvar 850 kr. Samlet årlig pris 1.450 kr. Dette ved operationer i Danmark med droner op til 7 kg.

Præmien udgør 850 kr. pr. medlem for startmasse op til 7 kg.

Præmien udgør 1.400 kr. pr. medlem for startmasse op til 25 kg.

Geografisk udvidelse:

Norden 200 kr.

Europa 400 kr.

Verden 800 kr. (eksklusiv lande under LSW 617-KILN)

Der beregnes IKKE gebyr for etablering af disse dækninger.

BEMÆRK: Forsikringspræmien reduceres med 25% hvert kvartal og er gældende frem til 31. december.

 

Fakta

- Det er altid dit ansvar som pilot at sikre at flyvningen/operationen er lovlig - se mere under Lovgivning.

- Det er dig som operatør der er forsikret. Du kan derfor flyve med andres droner, så længe det falder indenfor den valgte forsikringsmodel.

- Det er dit ansvar at sikre at flyvningen/operationen udover at være lovlig samtidig er omfattet af forsikringen.

- Ansvarsforsikringerne er 3. parts dvs. den dækker de skader du som pilot/operatør forvolder. Den dækker ikke skader på dig selv eller eget udstyr.

- Forsikringen dækker heller ikke skader på flyet eller på det tilhørende udstyr, hverken dit eller andres.

- Droner er en samlet definition for et ubemandet luftfartøj (UAS), der ikke har en fører ombord. Helikoptere, modelflyvere defineres alle under begrebet droner.

- Din forsikring træder i kraft på 5 dagen efter din indmeldelse.

- Forsikringspræmie og kontingent reduceres med 25% hvert kvartal og er gældende frem til 31. december.

 

Sådan bliver du forsikret = bliv medlem af Modelflyvning Danmark.

Du bliver forsikret ved at melde dig ind i Modelflyvning Danmark her.

Udvidet ansvar og/eller Transport- og opbevaringsforsikring tilkøbes efter indmeldelse i Selvbetjeningen.

I medlemsdatabasen finder du en fane med overskriften "Forsikringer". Her kan du se dine aktuelle forsikringsdækninger og tilvalgte dækninger.

 

Forsikringspolicer 2021

Ansvarsforsikring 2021 - alle aktive medlemmer af Modelflyvning Danmark er omfattet heraf.

Transport og opbevaringsforsikring tillægsaftale for 2021

Udvidet ansvar tillægsaftale 2021

Stævneforsikring 2021